Logisch Wiskunde – Algebra

“Dat is toch logisch!”

Wij hopen dat leerlingen dat zeggen over de wiskunde die ze leren. Een wiskunde methode waarbij leerlingen zelf mogen, zelfs moeten, denken maakt volgens ons een goede methode. De wiskunde moet voor hen logisch worden. Logisch hoe het in elkaar zit én logisch dat bepaalde wiskunde bestaat. Zo krijgen ze het volste vertrouwen in hun eigen denken.

Concreet betekent dit dat we leerlingen bij sommige onderwerpen een realistisch probleem voorleggen waarbij de wiskunde die ze leren de oplossing biedt. Door ons te richten op de onderliggende structuren in de wiskunde, creëren we een hoger begripsniveau. Bij Studyflow Rekenen hebben we gezien dat leerlingen hierdoor ook de verbanden leggen tussen verschillende onderwerpen. Op deze manier wordt de wiskunde voor leerlingen overzichtelijker dan wanneer het voor hun gevoel een verzameling van losse onderwerpen is.

Hierbij maken we óók de verbinding tussen de rekenkennis van leerlingen en de nieuwe wiskunde die ze leren.

Als tipje van de sluier: Algebra - herleiden

Bij het herleiden is het belangrijk dat je begrijpt hoe je de volgorde waarin je rekent mag aanpassen. Leerlingen hebben dat al ervaren bij het rekenen met getallen. Binnen Logisch grijpen we daarop terug en maken die ervaringen expliciet. Visuele modellen ondersteunen het begrip van wat wel en niet mag. En vooral waarom:

Voorbeeld 1:


Voorbeeld 2:
Dit zijn bewegende plaatjes (gifjes) waarin we het model laten bewegen zodat de onderliggende concepten nog beter zichtbaar worden. In het bovenste gifje laten we zien waarom de volgorde bij optellen niet uitmaakt. In het onderste gifje koppelen we die kennis van volgorde en het kunnen splitsen van een getal in tientallen en eenheden aan het cijferend optellen. Daarin zien leerlingen het verband tussen de twee gebruikte modellen (strook én HTE tabel)

Dit is een voorbeeld van hoe we de onderliggende wiskunde inzichtelijk maken. Dit maakt de kennis flexibel en leerlingen leren er oog voor te hebben om kennis en vaardigheden die ze al hebben ook in nieuwe situaties te proberen te gebruiken.

Ook in de volgende inspiratiemail zullen we weer achtergronden van onze ontwikkeling met je delen. En heb je vragen? Is er iets waar je graag meer over wilt weten? Stel ze gerust.