Maak gebruik van de Schoolkracht subsidie

Maak gebruik van de subsidie

Maak gebruik van de Schoolkracht subsidie voor 15 januari

3 december is bekend geworden dat het Ministerie van OCW budget vrijmaakt voor school- en onderwijsontwikkeling. Voor po, vo en speciaal onderwijs is in totaal 5 miljoen beschikbaar, waarvan 2 miljoen voor het vo.
Scholen kunnen tot 30.000 euro subsidie aanvragen voor één of meer thema’s uit deze opties:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid; en
  • digitalisering.

Met het oog op de op 16 december ingaande corona-maatregelen kun je met deze subsidie (meer/andere) Studyflowlicenties bestellen om zo op afstand reken- en taalonderwijs vorm te geven.

Lees meer over het aanvragen van de subsidie voor jouw school op: https://www.vo-raad.nl/nieuws/schoolkracht-subsidie-voor-schoolontwikkeling-in-het-funderend-onderwijs


Update 18-12:
Er komt nog een (veel grotere) subsibiepot beschikbaar voor po, vo en mbo. Onder de titel 'Extra hulp in de klas' is 210 miljoen beschikbaar gesteld voor de volgende doeleinden:

  • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
  • Het laten geven van gastlessen.
  • Het inzetten van studenten.
  • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
  • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
  • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
  • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Het aanvragen van deze subsidie kan tot 24 januari 2021.
Meer informatie kan je vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/extra-hulp-voor-de-klas