Belang van Rekenen

Essentieel in het dagelijks leven

Rekenen is net als lezen en schrijven een basisvaardigheid om je te kunnen redden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met geld, rekenen met tijd en procenten. Iedereen komt dat in het dagelijks leven wel tegen.

Betaalt zich uit in andere schoolvakken

Docenten van de verschillende schoolvakken merken het positieve effect van leerlingen die rekenvaardig zijn. Vakken als economie, scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde ervaren dit effect. Vele scholen hebben laten zien dat door specifieke aandacht voor rekenonderwijs (binnen of buiten de wiskundeles) de resultaten omhoog schoten. Aandacht voor rekenen betaalt zich dus dubbel terug.

Goede basis voor vervolgopleiding en beroepsveld

Bewuste aandacht voor rekenen is jaren geleden ontstaan door de constatering van vervolgopleidingen en werkgevers dat de rekenvaardigheden van de instroom niet voldoende was. Een goede beheersing van deze vaardigheden is nodig om de opleidingen succesvol te voltooien. Niveau 2F wordt beschouwd als het niveau dat alle Nederlanders zouden moeten beheersen om op het gebied van rekenen maatschappelijk goed te kunnen
functioneren.

Dat rekenonderwijs belangrijk is voor de toekomst van je leerlingen, staat voorop. Hoe je dat onder de veranderende omstandigheden het beste vorm kan geven is de vraag. Hoewel de middelen soms wat beperkter zijn, is er juist ook ruimte om je rekenonderwijs aan te scherpen op jouw situatie. Er zijn vele mogelijkheden, we geven hieronder enkele suggesties.