Flexibele inzetbaarheid binnen BBL

Flexibele inzetbaarheid binnen BBL

Op grond van de beschikbare lestijd, de kenmerken van de studenten uit de opleiding en het te behalen eindresultaat maak je andere keuzes bij het inrichten van je rekenonderwijs.
Voor een BBL-klas is de ruimte voor generieke lestijd vaak beperkt, het beroep staat centraal in de volle lesdagen. Studyflow heeft de methode flexibel opgebouwd waardoor er voor een BBL-klas een gecomprimeerd aanbod samen te stellen is. We schetsen een paar scenario’s hoe Logisch Rekenen – MBO in te zetten is binnen de verschillende opleidingstypes.

Kenmerken van de doelgroep zijn bepalend voor de samenstelling van het aanbod

BBL-opleidingen met een rekensterke doelgroep in de economie- en technieksector kunnen wellicht andere thema’s kiezen dan een opleiding met gemiddelde rekenaars uit de sectoren Sport, Welzijn & Gezondheid. Bij de goede rekenaars uit de technieksector zien we vaker meer moeite met de transfer van de technische rekenvaardigheden naar de maatschappelijke contexten. Terwijl bij de gemiddelde rekenaars het trainen van de hogere orde vaardigheden een waardevolle toevoeging geeft. Bij de kenmerken van de doelgroep is een passend palet aan thema’s en rekenvaardigheden te kiezen.

In de dialoog met ROC’s over de opbouw van het lesmateriaal hebben we gezien dat bij de zwakke rekenaars een positief beeld ontstaat over de rekenlessen vanuit de maatschappelijke contexten. Deze groep heeft veel baat bij het centraal zetten van de functie van rekenen binnen de authentieke contexten.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-taal-mbo-salon

Maatwerk boven alles!

BBL klassen zijn op ROC’s op veel verschillende manieren georganiseerd. Soms wordt er gedurende het schooljaar een blok full-time in de praktijk gewerkt en zijn er geen theorielessen op school. Het is dan verstandig rekenlessen te plannen vóór en na zo’n blok, of rekenen al volledig af te ronden voordat er een onderbreking in het aanbod komt. Met Logisch Rekenen – MBO ben je in staat om een dynamisch en doordacht rekenprogramma samen te stellen,dat passend te maken is binnen iedere unieke situatie. Wij geven graag advies om het voor de student optimaal in te richten. Neem contact op.

Deze 3 fases zien we veel terugkomen in de opbouw voor BBL en versnellers.
1) Inventarisatie
Je start met bepalen wat studenten moeten gaan doen. Dit kan deels voor de start van het schooljaar plaatsvinden en deels in de eerste lessen. We zien hierin 4 vormen van aanpakken:

  1. Als docent bepaal je, op basis van ervaring, welke onderwerpen als lastig worden ervaren of nodig zijn voor het beroep en dus extra aandacht moeten krijgen.
  2. Je neemt een vrijstellingstoets (instaptoets) af om per student te bepalen waar de hiaten liggen.
  3. Je werkt met de studenten de Start-thema’s door en gebruikt de formatieve assesment in het onderdeel Verkennen om inzicht te verkrijgen in de sterke en zwakke punten.
  4. Studenten maken van alle hoofdstukken in de generieke leerlijn de Snelle Route en gaan versneld door de stof heen als ze een onderdeel voldoende beheersen.

2) Concreet maken, aan de slag gaan
Op basis van de inventarisatie maak je concreet met welke hoofdstukken en thema’s studenten aan de slag gaan. Afhankelijk van de insteek bij 1. Zet je deze hoofdstukken klaar, geef je vrijstellingen of wordt dit automatisch gedaan.

3) Examentraining
Studenten gaan aan de slag met examenvoorbereiding. Hiervoor zijn oefentoetsen en specifieke examentrainingshoofdstukken beschikbaar. Zaken die de student lastig vind worden herhaald.

We geven onderstaand 2 voorbeelden voor invulling van het curriculum.

Uitgangspunt: Twee periodes van 10 weken, 1 lesuur per week rekenen

studyflow-mbo-blo-bbl

Hoeveel lesblokken je nodig hebt om de studenten op niveau te krijgen laat zich in algemene zin moeilijk voorspellen. Heb je drie lesperioden rekenen kunnen roosteren dan kan het er als volgt uit gaan zien:

studyflow-mbo-blo-bbl-2

Benut de haakjes naar het beroep

Samen met de vakken waar ook rekenen in het beroep aan de orde komt kun je eenvoudig aansluiting vinden vanuit de themalessen, door o.a, de toepassingsvragen een eigen draai te geven. Hierdoor kun je het aanbod voor rekenen nog meer in verbinding met het beroep zetten.

Dit zijn slechts 2 voorbeelden. Misschien is een deel hiervan passend voor jouw studentengroep, maar het kan ook dat je hele andere wensen hebt. Wij denken graag mee om een passend curriculum samen te stellen.