Flexibele inzetbaarheid binnen BOL

Flexibele inzetbaarheid binnen BOL

Het uitgangspunt van Logisch Rekenen – MBO zijn de themamodules in combinatie met het gebruik van de generieke leerlijnen. Maar hoe zet je dit nu om naar een praktische invulling van je lesuren?

Logisch Rekenen – MBO is op behoefte van de doelgroep inzetbaar

Hét MBO bestaat niet. Dat merkten we tijdens de dialoog met verschillende ROC bij de gezamenlijke ontwikkeling van het lesmateriaal. De behoeftes van de doelgroepen liggen ver uit elkaar, op grond van benodigde leertijd, instructiebehoefte en belevingswereld. Bij opleidingen waar gerekend wordt in het beroep spelen weer andere behoeftes mee.
Naast de behoeftes van de studentengroep heb je als docent ook te maken met randvoorwaarden binnen je ROC en de manier waarop jij les wilt geven. Daarmee ontstaat de behoefte aan een flexibele methode; Logisch Rekenen – MBO.

De methode is zo modulair en dus flexibel, dat je bij elke doelgroep een mooi en passend curriculum kunt vaststellen. Opleidingen met een rekensterke doelgroep in de technieksector kunnen een andere route kiezen dan een opleiding met gemiddelde rekenaars uit de sector Welzijn & Gezondheid. Bij de goede rekenaars uit de technieksector zien we vaker meer moeite met de transfer van de technische rekenvaardigheden naar de maatschappelijke contexten. Bij de gemiddelde rekenaars is het trainen van de hogere orde vaardigheden een waardevolle toevoeging.Bij de zwakke rekenaars zien we een positief beeld ontstaan over de rekenlessen vanuit de maatschappelijke contexten. Deze groep heeft veel baat bij het centraal zetten van de functie van rekenen binnen de authentieke contexten.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-taal-mbo-zorg-verpleging

Elk leerjaar maak je een inventarisatie van de mogelijkheden, wensen en noodzakelijkheden om je lesplan in te vullen. Dit lesplan is gericht op het uiteindelijk te bereiken eindrekenniveau. Logisch Rekenen – MBO biedt hiervoor uitgebreide generieke leerlijnen op. De leerlijnen kunnen naast elkaar ingezet worden, afhankelijk van wat nodig is voor de individuele student. Dat kan bepaald worden aan de hand van vrijstellingstoetsen, maar ook door de Snelle Route beschikbaar te stellen. Hiermee kan de student versneld door de stof wanneer ze een onderdeel voldoende beheersen. De themamodules zorgen ervoor dat er vanuit aansprekende onderwerpen gewerkt wordt aan functionele gecijferdheid.

Maar hoe kun je dit nu in je grof curriculum tot uiting laten komen?

We geven een 2-tal schematische voorbeelden van een grof curriculum BOL. Het eerste betreft een gemiddelde groep, het tweede een groep waarvan je weet dat er vrij veel rekenzwakke studenten in zitten.

BOL (gemiddeld rekenniveau)

Uitgangspunten:

  • 1 Les van 45 minuten in de week.
  • Formatief in beeld brengen van de rekenvaardigheden bij de start.
  • Gericht oefenen op deelvaardigheden in de generieke leerlijn.
  • Ruim aandacht voor de Eind-thema’s (examenvoorbereiding).

*Je kunt in periode 1 en 2 van leerjaar 1 blokuren inroosteren i.p.v. enkele lesuren, om de groep snel in beeld en op gang te krijgen.

BOL (rekenzwak)

Uitgangspunten:

  • Lessen van 45 minuten in de week, blokuren in leerjaar 1.
  • Zorgvuldig formatief in beeld brengen van de vaardigheden.
  • Generiek rekenfundament versterken afgewisseld met themalessen ter motivatie.

*Je kunt er ook voor kiezen om in leerjaar 2 ook 90 minuten in te roosteren.

Conclusie

Dit zijn slechts 2 voorbeelden. Misschien is een deel hiervan passend voor jouw studentengroep, maar het kan ook dat je hele andere wensen hebt. Wij denken graag mee om een passend curriculum samen te stellen.