Functionele gecijferdheid

Functionele gecijferdheid; wat én waarom?

Zou je een hele dag bijhouden waar en wanneer je je gecijferdheid gebruikt, dan zul je zelfs als rekenprofessional nog versteld staan. Niet voor niets hebben laaggecijferdheid én laaggeletterheid een grote impact op de kwaliteit van iemands leven.

Rekenen in je dagelijks leven, of dat nu in je beroep, bij het voeren van je huishouden of in je vrije tijd is, vraagt meer dan alleen technische rekenvaardigheden. Rekenen in het dagelijks leven vraagt om een kritische houding, om het herkennen van rekenmogelijkheden én zelfvertrouwen om je gecijferdheid te gebruiken. Vertaald naar onderwijs betekent dit:

‘Met functionele gecijferdheid wordt bedoeld dat rekenen geïntegreerd is in het culturele, maatschappelijke, persoonlijke en emotionele handelen van de student als burger.’*

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-mbo-blog2

Voor het MBO biedt het verschillende kansen en voordelen om het rekenonderwijs te verrijken met functionele gecijferdheid.

1. Motivatie en zelfvertrouwen
Het begint bij het begin. Studenten die denken niet te kunnen rekenen, kunnen vaak veel meer dan ze denken als ze zien welke rekenvaardigheden zij al van dag tot dag gebruiken. Dat uitgaan van wat je al kunt geeft ze zelfvertrouwen. Je kunt veel beter gebruik maken van de informele kennis van studenten als je het rekenen laat starten in rijke, dagelijkse rekencontexten.
Bonus: studenten zíen waar ze die rekenvaardigheden voor opdoen. Dat werkt natuurlijk motiverender dan leren voor een schools vak waarvan ze de verbinding met hun leven niet zien.

2. Betere aansluiting met het (beroeps)leven
Om je rekenvaardigheden goed te gebruiken heb je meer nodig dan alleen de technische vaardigheid van bijvoorbeeld een procent uitrekenen. Door ook deze transfer in het onderwijs op te nemen bereid je studenten veel beter voor op hun deelname aan de maatschappij na hun diploma.

*Uitspraak van Kees Hoogland, lector Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals

Wil je meer weten over functionele gecijferdheid en examens lees hier.

Wil je meer weten over functionele gecijferdheid en Logisch Rekenen – MBO lees hier.