Interventies

Volgende stap in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan gezet worden; kies jouw interventies

Het Ministerie van OCW heeft het keuzemenu bekendgemaakt waarvoor binnen het Nationaal Programma Onderwijs subsidies aangevraagd kunnen worden. In dit keuzemenu wordt omschreven waaraan de interventies moeten voldoen.

Zoals we verwachtten kan Studyflow in meerdere bewezen interventie-richtingen ingezet worden om achterstanden effectief weg te werken. Dat betekent dat je subsidie kan krijgen om Studyflow-licenties aan te schaffen. Ook als je dit schooljaar al gebruik maakt van Studyflow, kan je de licenties voor volgend schooljaar uit het NPO betalen.

De drie interventies uit het keuzemenu waarbij Studyflow uitstekende oplossingen biedt zijn:

  1. Beheersingsgericht leren
  2. Individuele instructie
  3. Feedback

Deze interventies worden alle drie omschreven als impactvolle en kosteneffectieve manieren om achterstanden bij leerlingen aan te pakken.

Beheersingsgericht leren

De lesmethoden van Studyflow zijn van nature al geschreven met beheersingsgericht leren hoog in het vaandel. Leerlingen oefenen in onze methode in korte leerstappen toe naar de eindniveaus voor taal- en rekenen. Wanneer zij een tussenstap niet beheersen past het systeem de hoeveelheid oefenstof aan totdat deze wel beheerst wordt. Door middel van zogenaamde Snelle Routes kunnen snelle leerlingen versneld aantonen dat zij lesstof beheersen om zo sneller bij uitdagendere lesstof te komen.

Individuele instructie

Onze digitale lesmethoden bieden uitstekende mogelijkheden om iedere leerling op zijn eigen manier te laten werken met het lesmateriaal. Op hoog niveau zijn er op Studyflow drie eindniveaus beschikbaar: 2A, 2F en 3F. Door middel van een instaptoets krijg je als docent inzicht in het niveau van jouw leerlingen en bepaal je in welke leerlijn een leerling begint. Vervolgens kan je de leerlijnen nog naar eigen inzicht beheren en aanvullen met Snelle routes waarmee leerlingen zelfstandig hoofdstukken overslaan die zij al beheersen.

Feedback

Leerlingen krijgen ook zelf vanuit het systeem feedback. Onder andere door duidelijke uitwerkingen en hun eigen kenniskaart met een overzicht van de struikelblokken en voortgang. Ze kunnen op elk moment een Test Jezelf starten om hun beheersing van de stof uit een hoofdstuk te toetsen. Docenten krijgen struikelblokken van leerlingen te zien in hun leerlingvolgsysteem. Op basis hiervan kunnen zij leerlijnen aanpassen en gericht feedback geven waar nodig.

Studyflow kan dus goed ingezet worden bij deze drie interventies en worden aangeschaft binnen het NPO programma. Heb je verder nog vragen over deze interventies en Studyflow? Neem dan contact met ons op.

Ben je benieuwd welke praktische invullingen je kan geven voor de leerlingen bij jou op school? Lees dan ons eerdere blog over Achterstanden wegwerken.