‘What we learn with pleasure we never forget.’
Alfred Mercier

Home » MBO » Logisch Rekenen – MBO » Generiek en Themamodules

Inzet van de methode op hoofdlijnen

Voor de inzet van Logisch Rekenen – MBO kunnen verschillende invalhoeken gekozen worden.
De onderdelen van het lesmateriaal werken dan op een eigen manier samen.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-inzet-themamodules

Inzet vanuit functioneel gebruik – Themamodules

Je start met de generieke leerlijn om de technische aspecten van de benodigde vaardigheden op te bouwen. Van daaruit komt een vervolg in de themamodules en/of de examenvoorbereiding.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-inzet-generieke-leerlijn

Inzet vanuit vak inhoud - Generieke leerlijn

Je start vanuit themamodules en grijpt terug op de generieke leerlijn als studenten dat nodig hebben. Staat deze basis dan kun je kiezen om ook nog apart aandacht aan de examenvoorbereiding te besteden.

Themamodules

In de themamodules komt rekenen aan bod in rijke contexten. Binnen de nieuwe thema’s (wonen, vrije tijd, studie & werk, vervoer en maatschappij) uit de rekeneisen MBO bieden wij hoofdstukken over een specifiek onderwerp aan. Bijvoorbeeld ‘In dienst’ of ‘Een eigen auto’. Binnen zo’n onderwerp worden rekenvaardigheden functioneel en realistisch ingezet. In elk hoofdstuk komen verschillende descriptoren en domeinen door elkaar aan bod. Wij blijven de komende tijd nieuwe themahoofdstukken ontwikkelen.

Generieke leerlijnen

In de generieke leerlijnen komen alle rekenonderwerpen die een student moet beheersen aan bod. Er zijn speciale leerlijnen voor MBO 2, MBO 3 en MBO 4 die opbouwen naar het juiste eindniveau. De generieke leerlijnen zijn gericht op het begrip en de beheersing van vaardigheden. Studenten kunnen net zo lang oefenen tot zij die beheersen. De generieke leerlijnen kunnen in de gegeven volgorde worden doorlopen, maar het is ook mogelijk om de hoofdstukken in een eigen volgorde of maar deels te doorlopen.