'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » MBO » Logisch Rekenen – MBO » Lesmateriaal – Logisch-Rekenen – MBO

Studyflow online leermethodes: logisch-rekenen-vo-mbo-diagram nieuwe methode

Opbouw van de methode

Logisch Rekenen – MBO bestaat uit een aantal onderdelen die samen het lesmateriaal vormen.

De onderdelen zijn flexibel te gebruiken zodat je het Logisch Rekenen – MBO helemaal naar eigen wens in kan zetten.

Hieronder zie je een schematische weergave van de volledige methode waarna elk onderdeel kort wordt behandeld.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-generieke-leerlijnen

Generieke leerlijnen

In de generieke leerlijnen komen alle rekenonderwerpen die een student moet beheersen aan bod. Er zijn speciale leerlijnen voor MBO 2, MBO 3 en MBO 4 die opbouwen naar het juiste eindniveau. De generieke leerlijnen zijn gericht op het begrip en de beheersing van vaardigheden.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-thema-modules

Themamodules

Bij themamodules komt rekenen aan bod in rijke contexten. Binnen de nieuwe thema’s (wonen, vrije tijd, studie & werk, vervoer en maatschappij) uit de rekeneisen MBO bieden wij modules over een specifiek onderwerp aan. Binnen zo’n onderwerp worden rekenvaardigheden functioneel en realistisch ingezet.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-beroep

Beroep

In elk beroep komen bepaalde berekeningen vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van vloeibare medicatie in de zorg en dierverzorging of aan het omgaan met contant geld. Speciaal voor deze intrainbare vaardigheden zijn er extra beroepsparagrafen die aansluiten bij de generieke leerlijn.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-basisvraadig

Basisvaardig

Deze module is bedoeld voor studenten met een zwakke basis en die daardoor (deels) nog onder 1F niveau werken. In deze hoofdstukken wordt gewerkt aan de basis, die op de basisschool nog onvoldoende is gelegd. Door terug te grijpen op het fundament van het rekenen krijgt een student die kennis om met vertrouwen de vervolg onderwerpen aan te pakken. Daarnaast is er de Flowtrainer voor het automatiseren en memoriseren van onderdelen die zich daarvoor lenen d.m.v. microlearning.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-vo-mbo-diagram-examen-voorbereiding

Examenvoorbereiding

Het is belangrijk dat studenten leren rekenen voor de toekomst: voor hun beroep en hun leven in de maatschappij. Voor het behalen van een diploma, moeten studenten een rekenexamen doen. De examenvoorbereiding bestaat uit verschillende onderdelen: oefenen met complexe, samengestelde opgaven, vertrouwd raken met examenopgaven en oefentoetsen op eindniveau.

NB: In het schooljaar ‘21-’22 gelden nog de oude exameneisen. De examenoefening sluit dit jaar daar nog op aan. Vanaf schooljaar ‘22-’23 sluiten we aan bij de dan geldende exameneisen.