Nieuwe eisen, nieuw product

Veranderde rekeneisen

Rekenen wordt met ingang van schoolseizoen 2022/2023 een verplicht onderdeel van het MBO-diploma en moet beter aansluiten bij het persoonlijke en professionele leven van studenten. Het gaat om functionele gecijferdheid, zodat studenten succesvol kunnen meedoen aan onze complexe samenleving.

Concreet zijn dit de vernieuwingen.
Betere aansluiting bij de leefwereld van studenten met de thema’s:

  • Studie en werk
  • Wonen
  • Vrije tijd
  • Vervoer
  • Burgerschap

Het vak rekenen kent vijf functionele domeinen, met daaronder de ondersteunende vaardigheden.

De vijf functionele domeinen zijn:

  1. Grootheden en eenheden
  2. Oriëntatie in 2D en 3D wereld
  3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
  4. Procenten gebruiken
  5. Omgaan met kwantitatieve informatie

Studyflow online leermethodes: logisch rekenen-vo-mbo - diagram themamodules

De functionele domeinen zijn uitgewerkt in descriptoren die voor elk van de niveaus (MBO 2, 3 en 4) zijn beschreven. Voor entreeopleidingen zijn er géén eisen. Wel een aanbeveling voor doorgaande rekenontwikkeling op maat en het streven om toe te werken naar de eisen voor niveau 2.

Optimale aandacht voor de functionele gecijferdheid van studenten. Dát rekenen waar ze in hun dagelijkse praktijk ook echt iets aan hebben!

Nieuwe methode

Studyflow biedt al vele jaren rekenmethodes met een logische, samenhangende didactiek in een generieke leerlijn, waarmee studenten succesvol hebben leren rekenen. Deze succesvolle formule en de nieuwe rekeneisen vormen de basis voor de nieuwe methode Logisch Rekenen – MBO die Studyflow heeft ontwikkeld.
In schooljaar 2021-2022 starten de eerste scholen met de nieuwe methode en is het voor alle scholen mogelijk om een pilot te starten. Vanaf schooljaar 2022-2023 gelden de nieuwe eisen en is Logisch Rekenen – MBO dé methode voor rekenen!

Studyflow online leermethodes: logisch-rekenen-vo-mbo-diagram nieuwe methode

De methode bestaat uit een aantal onderdelen die samen het lesmateriaal vormen. De onderdelen zijn flexibel in te zetten zodat je het Logisch Rekenen – MBO helemaal naar eigen wens in kan zetten. Hieronder vind je een beschrijving per onderdeel in vogelvlucht.

Generieke leerlijnen

In de generieke leerlijnen komen alle rekenonderwerpen die een student moet beheersen aan bod. De generieke leerlijnen zijn gericht op het begrip en de beheersing van vaardigheden en bouwen op naar het juiste eindniveau.

Themamodules

Bij themamodules komt rekenen aan bod in rijke contexten. Binnen de nieuwe thema’s (wonen, vrije tijd, studie & werk, vervoer en maatschappij) bieden wij hoofdstukken over een specifiek onderwerp aan.

Beroep

In elk beroep komen bepaalde berekeningen vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van vloeibare medicatie in de zorg of dierverzorging of aan het omgaan met contant geld. Speciaal voor deze intrainbare vaardigheden zijn er extra beroepsparagrafen die aansluiten bij de generieke leerlijnen.

Basisvaardig

Deze module is bedoeld voor studenten met een zwakke basis. Door terug te grijpen op het fundament van het rekenen krijgt een student de basis om met vertrouwen de vervolg onderwerpen aan te pakken. Daarnaast is er de Flowtrainer voor het automatiseren en memoriseren van onderdelen die zich daarvoor lenen.

Examenvoorbereiding

De examenvoorbereiding bestaat uit verschillende onderdelen: oefenen met complexe, samengestelde opgaven, vertrouwd raken met examenopgaven en oefentoetsen op eindniveau.