Ons antwoord op functionele gecijferdheid

Onze missie wordt gevoed door passie

De hoofdauteur van Logisch Rekenen Geeke Bruin-Muurling zei het treffend in een interview:

‘Goed rekenen is een basisvoorwaarde om als burger volwaardig te kunnen
meedoen aan onze samenleving.’

Hier klinkt onze missie, om de functie van rekenen centraal te stellen in lesmateriaal voor het MBO, in door. Logisch Rekenen – MBO is met passie voor het laten groeien van gecijferdheid ontwikkeld. Dat betekent: vanuit maatschappelijke aansprekende contexten samen met een klas de gecijferde dialoog opzoeken, elkaar bevragen en gezamenlijk analyseren. Om uiteindelijk te interpreteren welk belang er voor elk van de studenten in zit. Ons ultieme doel: de student ontwikkelt deze vaardigheden zodat hij of zij, vol zelfvertrouwen, redzaam is in het gecijferde deel van de maatschappij.

De rekendocent faciliteert het groeiproces rondom gecijferdheid

Het rekenaanbod in het MBO is in transformatie: van “leren rekenen” naar
“ontwikkelen van gecijferde burgers”. We spraken van het “niveau van rekenen” en dat transformeert zich naar “kwaliteit van gecijferd gedrag”. (bron: Kees Hoogland)

Deze uitspraak van één van de auteurs van de nieuwe rekeneisen slaat voor ons de spijker op zijn kop. Logisch Rekenen – MBO stimuleert studenten om de kwaliteit van hun gecijferd gedrag duurzaam te verbeteren. Niets zo waardevol als dat je als rekendocent een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van gecijferd gedrag van studenten: je levert daarmee een belangrijke, positieve bijdrage aan het dagelijks handelen in de rest van hun leven.

Om het rekenonderwijs betekenisvol en functioneel te maken voor de MBO studenten krijgt de rekendocent bij Logisch Rekenen – MBO een prominente rol. Met ons lesmateriaal lokken we het proces rondom gecijferdheid uit. Het nadenken over de gecijferde context wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en vastgelegd. Je kan als docent gemakkelijk vanuit onze rekenmethode een uitstap maken naar het beroep of naar andere vakken binnen de opleiding. Binnen ieder thema geven we hiervoor suggesties.

Wij leggen in het lesmateriaal de nadruk op de functie van het rekenproces en de hogere orde van vaardigheden. Redeneren, analyseren en interpreteren centraal zetten tijdens de rekenlessen zorgt dat de rol van de docent van groot belang is om het vormen, de ervaring en de verwondering dicht bij de student te leggen.

Een verlaagde focus op de goed/fout modus van sommen is essentieel voor een duurzame bijdrage aan de groeiende gecijferdheid. Bij Logisch Rekenen – MBO draait niet alles om de score, maar om wat je leert. Als een antwoord niet ‘goed’ is maar je hebt wel iets geleerd dan is de score ondergeschikt aan het leermoment. Een risico nemen binnen het leerproces, moeilijkere dingen doen, fouten maken is waardevol. Het maken van fouten is logisch en betekent niet dat je iets niet kan. Integendeel; het betekent dat je aan het leren bent!

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-taal-mbo-blog

Lesmateriaal vanuit de door de studenten genoemde thema’s

In een voorstudie voor de nieuwe rekeneisen werd studenten deze vraag voorgelegd:

“Waar komen jullie, in het dagelijks leven, rekenen tegen?”

De studenten kwamen met een verrassende en rijke keur aan onderwerpen. Deze mooie lijst vormde de basis voor de vier hoofdthema’s van de nieuwe rekeneisen: wonen, vrije tijd, studie en werk en vervoer.

Logisch Rekenen – MBO neemt de studenten mee naar verschillende manieren waarop je tegen een context aan kan kijken. Het perspectief van de student krijgt nadrukkelijk de ruimte, waarnaast we ze ook bewust meenemen naar de achtergronden en ontstaanswijzes van gecijferde situaties. Van perspectief kunnen wisselen levert veel op om echt begrip te bewerkstelligen.

Dit betekent dat het rekenen in een thematische context veel meer is dan het maken van ‘klassieke opgaven’ in de door de studenten in de voorstudie genoemde situaties. Gecijferdheid écht ontwikkelen betekent iets anders. Dat is wat Logisch Rekenen doet.
Logisch Rekenen neemt de student mee de context in. Het laat de studenten op een gecijferde manier tegen die context aankijken. Dat is niet alleen een oppervlakkige bril waarbij je rekensommen herkent. Dit gaat over het redeneren over de context, laten zien hoe keuzes invloed hebben op je berekening. Maar ook wat een berekening je aan inzicht over de context kan opleveren. Logisch Rekenen geeft de student daarom ook ruimte voor eigen inbreng en keuzes.