Van rekeneis naar eindexamen

Van rekeneis naar eindexamen

Met ingang van volgend schooljaar gaan nieuwe rekeneisen gelden voor het MBO. Deze rekeneisen geven kaders aan het rekenonderwijs in het MBO en worden daarnaast verankerd in een nieuw rekenexamen. De functionele gecijferdheid vormt het hart van de rekeneisen. We zien dat terug in zowel de themagebieden als de functionele domeinen.
De verbinding met het dagelijks leven van de student is vertaald in vier themagebieden: studie & werk, reizen, wonen en vrije tijd. Daaraan is burgerschap als aandachtsgebied toegevoegd. Deze thema’s zijn door studenten zelf naar voren gebracht.

In de nieuwe rekeneisen zijn de oude domeinen verdwenen. De nieuwe rekeneisen worden beschreven in 5 functionele domeinen:

  1. Grootheden en eenheden
  2. Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
  3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
  4. Procenten gebruiken
  5. Omgaan met kwantitatieve informatie

‘Rekenen en gecijferdheid moet je zien als een ‘social practice’ *

In de keuze van de domeinen zie je ook het uitgangspunt van de functionele gecijferdheid terug. Verhoudingen zijn losgetrokken van de procenten om ook voldoende aandacht te creëren voor het vele rekenen met verhoudingen die géén procenten zijn. Ook in de uitbreiding van het omgaan met kwantitatieve informatie zien we de link met de moderne eisen van de maatschappij terug. De descriptoren ademen bovendien meer dan de oude rekeneisen de gecijferdheid als een social practice, waarbij een bepaalde houding en aanpak van een student wordt verwacht.

Vertaling in de examens
Hoewel je niet alle uitgangspunten van het rekenonderwijs optimaal kunt vertalen in een examen komt functionele gecijferdheid ook terug in de nieuwe rekenexamens. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • De examenvragen hebben altijd een betekenisvolle context en zijn gericht op functionele situaties. Met andere woorden: de opdrachten spelen zich af in de leefwereld van de MBO-student.
  • Rekenen vanuit een betekenisvolle context betekent automatisch dat de benodigde rekenvaardigheden zich niet automatisch binnen één domein bevinden. Dat zien we terug in de examens.
  • Binnen de rekenrijke context worden meerdere vragen gesteld.
  • Niet alleen het antwoord is belangrijk. Oók het proces dat tot het antwoord leidt, wordt zoveel mogelijk meegenomen in de beoordeling. Zo wordt een variatie aan denkactiviteiten en rekenhandelingen getoetst.

De vraagstellingen kunnen op allerlei manieren gepresenteerd worden om de gekozen contexten nog levensechter te maken. Denk bijvoorbeeld aan een filmpje van een gesprek tussen de studenten die een opgave inluidt.

*Uitspraak van Kees Hoogland, lector Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals

Wil je meer weten over functionele gecijferdheid: wat én waarom lees hier.

Wil je meer weten over functionele gecijferdheid en Logisch Rekenen – MBO lees hier.