Nieuwsflow 1

Logisch Rekenen – MBO

Informatie en inspiratie

Introductie

Ken je Studyflow? We hopen dan dat je zegt: ‘Natuurlijk! Dat is de ontwikkelaar van Logisch Rekenen voor het MBO!’ Ken je ons niet? Dan is dit onze kennismaking met jou.

Dit is de eerste nieuwsbrief uit een serie die we regelmatig gaan versturen. Waarom? Omdat we, net als jij, niks liever willen dan dat studenten goed leren rekenen. Daar kan onze methode ‘Logisch Rekenen’ een fantastische bijdrage aan leveren. Hoe? Dat vertellen we je graag met onze achtergrondinformatie. Onder andere over hoe Logisch Rekenen – MBO op korte termijn al voldoet aan de veranderde rekeneisen.

Veranderde rekeneisen

Rekenen wordt met ingang van schoolseizoen 2022/2023 een verplicht onderdeel van het MBO-diploma en moet beter aansluiten bij het persoonlijke en professionele leven van studenten. Het gaat om functionele gecijferdheid, zodat studenten succesvol kunnen meedoen aan onze complexe samenleving.

 Concreet zijn dit de vernieuwingen

 • Betere aansluiting bij de leefwereld van studenten met deze thema’s: studie en werk, wonen, vrije tijd, vervoer en burgerschap.
  studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-mbo-leefwereld-themas-blog
 • Het vak Rekenen kent vijf functionele domeinen, met daaronder de ondersteunende vaardigheden.
 • De vijf functionele domeinen zijn:
  1. Grootheden en eenheden
  2. Oriëntatie in 2D en 3D wereld
  3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
  4. Procenten gebruiken
  5. Omgaan met kwantitatieve informatie.
 • De functionele domeinen zijn uitgewerkt in descriptoren die voor elk van de niveaus (MBO2, 3 en 4) zijn beschreven.
 • Geen eisen voor entreeopleidingen. Wel een aanbeveling voor doorgaande rekenontwikkeling op maat en het streven om toe te werken naar de eisen voor niveau 2.
 • Optimale aandacht voor de functionele gecijferdheid van studenten. Rekenen waar ze in hun dagelijkse praktijk ook echt iets aan hebben!

Lees de blogpost

‘Alles draait om functionele gecijferdheid’

Interview met Geeke Bruin-Muurling; (concept)auteur van Logisch Rekenen<

Gedreven. Enthousiast. Overtuigd.
Die woorden komen direct bij je op als je met Geeke Bruin-Muurling praat. Door haar enthousiasme wil je al na vijf minuten het liefst zelf met een uitdagende, praktische rekensom aan de slag gaan. Geeke werkt als (concept)auteur van Logisch Rekenen voor Studyflow. Nu alweer negen jaar. Ze studeerde wiskunde in Delft en is gepromoveerd op de aansluiting van rekenen/wiskunde van het primair naar het voortgezet onderwijs. Ze was hiervoor werkzaam docent en lerarenopleider.

‘Voor mij draait alles om functionele gecijferdheid,’ vertelt Geeke. ‘Die is net zo belangrijk als geletterdheid. Je hebt niks aan rekentrucjes die wél het goede antwoord opleveren, maar niet tot werkelijk begrip leiden. Het gaat om de vraag: wat kun je met jouw rekenvaardigheden in het hier en nu? Op je werk, in de privésfeer, in de winkel. Goed rekenen is een basisvoorwaarde om als burger volwaardig te kunnen meedoen aan onze samenleving. En daar lever ik heel graag mijn bijdrage aan.’

Rekenen geeft grip op de werkelijkheid
Het belang van goed rekenen is een diepgevoelde overtuiging van Geeke. Zo kijkt ze ook naar de wereld om haar heen. Vanuit de blik: ‘Wat kan ik met deze situatie om studenten het nut van rekenen te laten ervaren.’ Ze geeft een praktisch voorbeeld: ‘Studenten horen via de sociale media dat de mens gemiddeld 80 jaar wordt. Daarna lezen ze een bericht over een vrouw die op 81-jarige leeftijd is overleden aan COVID-19. Dan hoor ik de reactie: “Wel naar, maar ach, die vrouw was toch al ouder dan het gemiddelde.” Dat vind ik een interessant rekenvraagstuk met meerdere lagen. Ook moreel-ethische. Rekenen krijgt dan opeens een andere betekenis waarmee je ook grip krijgt op de werkelijkheid. Zo’n voorbeeld, vanuit een authentieke context, kan heel goed terechtkomen in Logisch Rekenen.’

‘Rekenen is tekenen!’
Op de vraag of rekenen dan niet moeilijker wordt, reageert ze stellig: ‘O nee, veel simpeler juist! Studenten ontdekken de onderlinge verbanden. Opeens valt het kwartje dat verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen ‘familie’ van elkaar zijn. Logisch Rekenen biedt daarom ook een generieke leerlijn met een solide begripsbasis. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat studenten het ook vóór zich zien. Met heldere visuele modellen. Een docent die ik observeerde in mijn onderzoek zei: “Rekenen is tekenen!”. Helemaal mee eens!’

Lees de blogpost

Dit is Logisch Rekenen voor het MBO

 • Didactisch bewezen en succesvol
  Studyflow biedt al vele jaren rekenmethodes aan en heeft veel leerlingen/studenten succesvol leren rekenen dankzij een logische, samenhangende didactiek en een generieke leerlijn.
 • Functioneel toepasbaar
  Begrip, ondersteund door visuele modellen, staat voorop; dus geen trucjes. Dit maakt de transfer naar functioneel toepassen van rekenvaardigheden in de dagelijkse praktijk makkelijker.
 • Digitaal en in print bruikbaar
  Opbouw en structuur zijn helder; digitaal met uitstekende dashboarding én mogelijkheid om op papier te werken. Dus schrift naast computer.
  studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-mbo-digitaal-print-blog
 • Stimulerend voor studenten
  Laat vanuit authentieke contexten zien dat rekenen betekenis heeft in werk en privé en maakt het toegankelijk voor iedereen.
 • Startklaar
  Direct beginnen dankzij een uitgekiende basisinstelling voor een snelle, probleemloze start. Eenvoudig aan te passen aan eigen wensen; ondersteund door een duidelijk instroomproces (onboarding) en een compacte starttraining.
 • Flexibel
  Alle mogelijkheden voor differentiatie en thematisch werken horen bij één licentie. Docenten kunnen eenmaal aangeschaft materiaal zelf omzetten naar andere niveaus. Ze kunnen ook kiezen welke leerlijnen, voorkennistoetsen, vrijstellingen e.d. ze klaarzetten en beslissen of studenten zelf nakijken of niet.

Met Logisch Rekenen – MBO van Studyflow help jij studenten hun functionele gecijferdheid te ontwikkelen. Hoe? Met een degelijke, generieke leerlijn waar ze altijd veilig op kunnen terugvallen én door situaties uit hun eigen leven in het klaslokaal te brengen. Zo kunnen ze in hun beroep en in de privésfeer vol zelfvertrouwen zelfstandig aan de slag.

Lees de blogpost

Kennis maken

We hebben ons hierboven al een beetje voorgesteld. Wil je nader kennis maken met ons of Logisch Rekenen – MBO, we komen graag langs voor een (digitale) presentatie. Bel: 020 – 261 18 99 of mail naar support@studyflow.nl.

Volgende keer in de Nieuwsflow
Hoe integreer je functionele gecijferdheid?

Eerdere Nieuwsflows teruglezen?
Dat kan vanaf #2 hier.

E: support@studyflow.nl  | T: 020 261 18 99