Nieuwsflow 3

Logisch Rekenen – MBO

Nieuwe rekeneisen vertaald naar de praktijk

In deze editie van onze nieuwsbrief gaan we dieper in op hoe functionele gecijferdheid in de praktijk werkt. Hoe vertalen wij dit in onze nieuwe methode Logisch Rekenen – MBO, naar lesmateriaal passend bij MBO studenten en de verschillende opleidingsttypen, zoals BBL.

De onderwerpen uit deze mail worden ook behandeld in een aantal Expert-webinars die de komende weken gehouden worden. Hier vind je meer informatie en het inschrijfformulier!

Ons antwoord op functionele gecijferdheid

Om het rekenonderwijs betekenisvol en functioneel te maken voor studenten krijgt de rekendocent bij Logisch Rekenen – MBO een prominente rol. Met ons lesmateriaal lokken we het gesprek rondom gecijferdheid uit. Het nadenken over de gecijferde context wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en vastgelegd.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-taal-mbo-blog

Wij leggen in het lesmateriaal de nadruk op de functie van het rekenproces en de hogere orde van vaardigheden. Redeneren, analyseren en interpreteren centraal zetten tijdens de rekenlessen zorgt dat de rol van de docent van groot belang is om het vormen, de ervaring en de verwondering dicht bij de student te leggen.

Als uitgangspunt gebruiken we hiervoor de door de studenten zelf aangedragen themagebieden: wonen, vrije tijd, studie en werk en vervoer. Waarbij de student ook ruimte krijgt voor eigen inbreng en keuzes.

Lees de blogpost

Logisch Rekenen is ontwikkeld in dialoog met het MBO

We zijn ons materiaal voor Logisch Rekenen – MBO nu ruim twee jaar aan het uitproberen en doorontwikkelen. Met docenten uit het MBO voeren we een cyclisch traject van gezamenlijk lesontwerp uit. Dit levert praktisch en functioneel materiaal op waar de leefwereld van de studenten en de af te leggen leerroutes centraal staan. Ons lesmateriaal is vanaf de tekentafel direct het klaslokaal in gegaan en ideeën vanuit het klaslokaal zijn weer verder uitgewerkt op de didactische tekentafel.

Lees in de blog hoe dit studenten motiveert, begrip en zelfvertrouwen geeft.

Lees de blogpost

Themamodules en generieke leerlijnen voor elk niveau

In het blog ‘Hoe werkt Logisch Rekenen – MBO?’ geven we een inkijk in de opbouw van de methode. De samenhang tussen thema- en generiek lesmateriaal wordt uitgebreid besproken, ondersteund met voorbeeld en schematische weergaven.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-mbo-blog-themamodules

Hoe gebruik je je lessen om alle onderwerpen aan bod te laten komen. Ook als BBL opleiding met minder lesuren. Worden alle domeinen en descriptoren wel afgedekt?

Lees de blogpost

Nieuwe eisen, moeilijke keuzes – Webinars

Hoe krijg je snel inzicht in wat onze rekenmethode Logisch Rekenen – MBO anders maakt dan de andere methodes?

In een 4-tal Expert-webinars gaan we in op verschillende onderwijssituaties en hoe onze methode daarin ingezet kan worden. Deze webinars bestaan uit een introductie over het onderwerp door Studyflow en daarna een blik op de praktijk door een docent die reeds met de methode werkt.

Daarnaast geven we op 4 middagen een Methode-webinar, waarbij gepresenteerd wordt hoe wij inspelen op de nieuwe rekeneisen, welk lesmateriaal wij bieden en hoe het gebruikt wordt.

Bekijk de inhoud en dagen op onze website. Hier kun je je ook inschrijven.

Volgende keer in de Nieuwsflow
Logisch Rekenen – MBO flexibel inzetbaar. Beschrijvingen varianten hoe je ons materiaal kunt inzetten bij een BBL, BOL of Entree opleiding

Eerdere Nieuwsflows teruglezen?
Nieuwsflow 1
Nieuwsflow 2

E: support@studyflow.nl  | T: 020 261 18 99