Update rekenen in het MBO

Update rekenen in het MBO

In 2019 werd bekend dat de centrale rekentoets in het MBO zou verdwijnen. Sindsdien werkt de MBO-raad samen met o.a. het OCW aan het herzien van de MBO rekenaanpak. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten die afgelopen periode bekend zijn geworden.

Let op: onderaan deze post hebben we een update geschreven met het laatste nieuws (25-06)

Nieuwe referentieniveaus
Afgelopen periode heeft een expertgroep de referentieniveaus rekenen voor het MBO tegen het licht gehouden. Het resultaat hiervan is een herijking van de rekeneisen per MBO-niveau. Deze nieuwe rekeneisen zullen in juni naar buiten worden gebracht. Zodra deze eisen duidelijk zijn, gaan wij aan de slag om onze leerlijnen te herzien en in lijn te brengen met de nieuwe eisen.

Instellingsexamens
De landelijke toets wordt afgeschaft en zodoende ook niet meer ontwikkeld door CITO. In plaats daarvan zal het rekenen getoetst worden door instellingsexamens en krijgt het MBO de vrijheid deze zelf te ontwikkelen. Om de uniformiteit tussen instellingen te waarborgen en om de efficiëntie en expertise te vergroten, is er voor gekozen om deze instellingsexamens te ontwikkelen binnen een zelfstandige coöperatie.

De exacte invulling hiervan zal aankomende maanden verder duidelijk moeten worden. Mocht je een bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van goede rekenexamens doet het Kennispunt MBO Taal en Rekenen alvast een oproep je aan te melden via: info@taalenrekenenmbo.nl

Ingang nieuwe rekeneisen en meetellen voor het diploma?
Het is de intentie om het rekenen mee te laten tellen voor het diploma. Echter is in de laatste update geen duidelijkheid gegeven per wanneer de nieuwe rekeneisen van kracht zullen worden, wanneer de nieuwe examens afgenomen zullen worden, wat dat betekent voor het meetellen op het diploma en hoe de overgangsperiode er uit zal zien.

Mochten we meer te weten komen over de nieuwe rekeneisen zullen we dit met jullie delen.

Wil je meer weten over onze rekenoplossingen voor het mbo, klik hier. Of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken via support@studyflow.nl of door te bellen naar  020 - 261 18 99.


Update 25-06

De definitieve rekeneisen worden half julie gepubliceerd voor de niveau’s 2, 3 en 4. De eisen voor de entreeopleidingen worden later bekend gemaakt omdat daar op dit moment nog aan gewerkt wordt door het OCW en de MBO Raad. 

Het voornemen is dat de nieuwe rekeneisen gaan gelden voor studenten die beginnen op 1 augustus 2021. De eisen worden dan onderdeel van het kwalificatiedossier en telt meetellen voor het behalen van een diploma.Tot die tijd telt het resultaat nog niet mee voor de slaag/zak regeling.

Een werkgroep gaat er voor zorgen dat op basis van de rekeneisen voor elk niveau een oefenexamen wordt geschreven. Deze oefenexamens zouden in het najaar van 2020 beschikbaar moeten komen.