'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » VO » Logisch Rekenen » Basisvaardigheden bijspijkeren

Logisch Rekenen – basisvaardigheden bijspijkeren

Rekenen is een basisvaardigheid. Leerlingen komen vaak met een achterstand op rekenen van het PO of bouwen deze in de onderbouw van het VO op, waardoor het succes bij andere vakken negatief beïnvloed wordt. De achterstand daar aanpakken, zoals bijv. bij wiskunde, met vaak al een overvol curriculum, blijkt in de praktijk lastig.

Met Logisch Rekenen kan je effectief achterstanden aanpakken, o.a. door de in de methode verwerkte wetenschappelijke inzichten over de aansluiting tussen PO en VO. Door de motiverende elementen wordt deze groep extra gestimuleerd, ondanks misschien minder goede ervaringen met rekenen op de basisschool.