'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » VO » Logisch Rekenen » Differentiatie

Differentiatie

Differentiëren is binnen Logisch Rekenen erg makkelijk en kan op verschillende manieren.

Basis hoofdstukken

In de verschillende leerlijnen wordt extra aandacht besteed aan de aansluiting met het PO. Echter is dit niet voor alle leerlingen nodig. Je kan daarom aan het begin van het schooljaar een op de PPON geijkte instaptoets afnemen en op basis van de resultaten, vrijstellingen geven aan leerlingen voor die onderwerpen die ze al beheersen.

Voorkennistoetsen

De snelle route die in het programma bij alle hoofdstukken aangezet kan worden is een voorkennistoets. Hiermee wordt snel bepaald of een leerling het betreffende hoofdstuk kan overslaan. Zo wordt voorkomen dat leerlingen eindeloos aan de slag zijn met stof die ze al beheersen, terwijl ze hun energie misschien beter kunnen gebruiken voor de onderwerpen die ze lastiger vinden.

Hoeveelheid oefenstof past zich aan

In Logisch Rekenen is iedere paragraaf opgebouwd uit steps. Het stepsysteem gaat uit van oefenen tot beheersing. Dankzij het slimme algoritme worden er altijd zoveel nieuwe opgaven aangereikt als een leerling nodig heeft om tot die beheersing te komen. Zo kan de ene leerling al na vier vragen een step afronden, terwijl een andere leerling misschien 15 vragen nodig heeft.

Wisselen van leerlijn

Binnen de Logisch Rekenen licentie kan gemakkelijk gewisseld worden van leerlijn. Omhoog als er meer uitdaging gewenst is, omlaag als een langzamer tempo met meer oefening gevraagd wordt.

studyflow-digitale-leermethode-logisch-rekenen-taal-vo-licenties