'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » VO » Logisch Rekenen » Leerlijnen en inhoud

Leerlijnen en inhoud

Als volledige rekenmethode bieden we verschillende leerlijnen aan die leerlingen naar de niveaus 2A, 2F en 3F toe laten werken. Leerlingen kunnen zo op het voor hen passende niveau aan de slag gaan.

De 2A leerlijn hebben we speciaal gemaakt voor leerlingen met een achterstand. Met veel herhaling en een rustige opbouw van de moeilijkheidsgraad worden leerlingen naar een hoger niveau gebracht.

De 2F leerlijn begint met een aantal basis hoofdstukken waarin basisschoolstof wordt herhaald. Dit helpt leerlingen vanuit het niveau waarmee ze vanaf de basisschool binnenkomen toe te werken naar beheersing van het 2F niveau. Ook wanneer ze met een achterstand beginnen.

De 3F leerlijn is met name geschikt om rekenlessen in te richten voor de onderbouw HAVO/VWO. Rekenvaardigheid is daar niet altijd op niveau. Met Logisch Rekenen kan je toch borgen dat leerlingen in korte tijd op het 3F niveau zitten.

Aansluiting basisonderwijs

In de opzet van de leerstof maken we gebruik van onze kennis van het PO en sluiten we qua didactiek hier naadloos op aan. We weten door ons onderzoek waar de lastige punten zitten in de aansluiting en besteden hier extra aandacht aan in de basis hoofdstukken. De eventueel onbegrepen stof van de basisschool wordt zó aangeboden dat er zelfvertrouwen en een stevige basis ontstaat om mee aan de VO-stof te beginnen.

Makkelijk wisselen tussen leerlijnen

Het voordeel van Logisch Rekenen is dat je makkelijk kunt wisselen tussen leerlijnen. Dus elke leerling kan altijd werken op het niveau dat past. Zelf als dit per hoofdstuk anders zou moeten zijn. Voortgang in de diverse niveaus blijft bewaard.

studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-taal-vo-rekenmethode-mbo