'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » VO » Logisch Rekenen » Uitgebreide toetsing

Uitgebreide toetsing

In Logisch Rekenen zitten uitgebreide toetsmogelijkheden voor verschillende situaties:

 

 1. Aanvangsniveau bepalen
  Er zitten diverse instaptoetsen in het programma waarmee je per onderwerp inzicht krijgt in het niveau van een leerling. Deze toetsen focussen op het begin, het midden of de volledige leerlijn. Op basis van de hiaten en sterke punten kan je vrijstellingen geven. Ook kan je voorkennistoetsen aanzetten, die een leerling bij succesvolle afronding het hoofdstuk laten overslaan.
 2. Voortgang monitoren
  Logisch Rekenen bevat methode toetsen die je in staat stellen om de voortgang perhoofdstuk of over verschillende hoofdstukken heen te monitoren. Hiermee kan je cijfers genereren voor het rapport.
 3. (Eind)niveau bepalen
  Om te zien of een leerling een bepaald niveau heeft behaald kunnen niveau toetsen worden afgenomen op niveau 1F, 2A, 2F en 3F. Deze toetsen zijn geënt op de officiële rekentoets qua opbouw en manier van bevragen. Daarnaast hebben we ook 40 minuten varianten van de niveau toetsen die binnen een lesuur afgenomen kunnen worden.
 4. SE’s afnemen
  Leerlingen die geen wiskunde in het eindexamenpakket hebben moeten een rekenenSE afleggen. Toetsen die je hiervoor kan gebruiken zitten in het programma.
studyflow-leermethode-online-logisch-rekenen-taal-vo-rekenmethode-mbo-didaktiek