'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » VO » Logisch Rekenen » Voortgang in beeld

Voortgang in beeld

De instroom van nieuwe leerlingen brengt de behoefte met zich mee om het niveau en eventuele hiaten vast te stellen. Niet iedereen heeft (extra) lessen rekenvaardigheid nodig en niet iedereen hetzelfde pakket. Hoe bepaal je wie wat zou moeten krijgen?

Om dit vast te stellen worden instap- en voorkennistoetsen aangeboden. Daaruit blijken de hiaten waarop een leerling zich kan focussen. Aan de hand van dezelfde toetsen kunnen vrijstellingen worden gegeven voor de onderwerpen en hoofdstukken die al beheerst worden en mogen worden overgeslagen.

Voortgangs dashboard

Hoever leerlingen zijn, wat ze goed en minder goed beheersen en waarvoor ze vrijstelling hebben gekregen kan je makkelijk volgen in ons overzichtelijke voortgangs dashboard.
Naast snel overzicht kan je hier inzoomen op de onderdelen die interessant zijn, bijvoorbeeld op struikelblokken waar leerlingen op vastlopen. Dit inzoomen kan tot op vraagniveau zodat je fout patronen kan herkennen in de antwoorden die leerlingen hebben gegeven. Ook zie je in één oogopslag of meerdere leerlingen dezelfde onderwerpen moeilijk vinden, waardoor je snel een groepje kan vormen om extra uitleg of een verlengde instructie te geven.

Activiteitentabel

In de activiteitentabel kan je zien wanneer leerlingen hebben gewerkt, hoe lang ze hebben gewerkt en hoeveel ze hebben gedaan. Dit is een makkelijk stuurinstrument om de inzet van leerlingen inzichtelijk te maken.

studyflow-digitale-leermethode-logisch-rekenen-taal-vo-leefwereld