Flexibele organisatiestructuur

Flexibele organisatiestructuur

Hoofdstuk structuur
Een hoofdstuk in Logisch Wiskunde heeft een duidelijke structuur. Ieder hoofdstuk bevat diverse paragrafen met uitleg en oefeningen om de stof te leren kennen en te verwerken. Er is een les waarin leerlingen een verdiepingsslag maken door het hoofdstuk samen te vatten en verbanden te leggen. Er is een afronding les, maar deze is niet het einde van het hoofdstuk. Het afronden kan via een van de methode toetsen, maar ook op een andere manier als dat beter past binnen de visie van de school. Na de afronding les is er in de keuzelessen ruimte voor herhalen, verdiepen of verbreden afhankelijk van het resultaat tijdens de afronding.

Keuzelessen
Met de keuzelessen hebben we ruimte gecreëerd om de methode meer naar je hand te zetten. Je hebt hier de mogelijkheid om nog even extra aan de slag te gaan met de leerlingen die de afronding niet voldoende hebben gemaakt. Maar ook aan de slag te gaan met één van de door ons voorbereide lessen waarin één vraag of opdracht centraal staat en leerlingen leren om langer na te denken over een vraagstuk.

Keuzeweken
We hebben niet het hele jaar vol gepland. Zo kom je niet in de knoop wanneer je een kort schooljaar hebt, maar heb je ook ruimte om te werken aan keuze weken. Ook deze staan weer in het thema van een week lang werken aan een onderwerp. Wat ze zeer geschikt maakt voor projectweken op school.

Zelf keuzes maken
Vanuit de heldere organisatiestructuur weet je welke lessen op welke manier aan het totaal bijdragen. Zo heb je zelf veel keuze om de methode naar je hand te zetten en te laten aansluiten bij de onderwijspraktijk van jouw klassen en schooljaar.

Mocht het toch niet lukken op alle stof die je voor een schooljaar had gepland af te ronden, is dat geen probleem. Je krijgt bij Logisch Wiskunde toegang tot alle lesstof, zodat je het volgende schooljaar die stof er nog bij kan pakken.