Inhoud van nu

Inhoud van nu

Logisch Wiskunde staat voor inhoud van nu. Deze moderne kijk op inhoud komt op verschillende manieren terug.

Moderne contexten en toepassingen
We laten zien hoe gaaf wiskunde is. We kiezen voorbeelden die leerlingen de wiskunde om hen heen laten zien en waar ze in hun dagelijks leven wat aan hebben. Zo krijgt wiskunde betekenis en wordt de relevantie ervan ervaren. Dit komt terug in de uitleg en oefeningen, waar we ‘binnen en buiten de cirkel’ niet uitleggen met een grazende geit, maar met het ophangen van een bewegingssensor. Maar ook zeker in de keuze delen. Daar besteden we o.a. aandacht aan nieuwe vormen van datavisualisatie en fact checking.

Aandacht voor wiskundig denken
Er is extra aandacht voor probleem oplossen, kritisch wiskundig denken en andere manieren van wiskundig denken die in curriculum.nu worden genoemd. Deze vaardigheden zijn in de leerlijn geïntegreerd, zodat het geen losse, extra onderdelen worden, maar een natuurlijk onderdeel van de methode zijn.

Nadruk op samenvatten en expliciteren
We hebben een aparte les waarin aandacht wordt besteed aan de metacognitieve vaardigheid samenvatten. Dit doen we vanuit een beta perspectief met aandacht voor schematiseren en visualiseren van de stof. In deze les expliciteren de leerlingen hetgeen dat ze hebben geleerd, leggen ze verbanden tussen de paragrafen van het hoofdstuk, maar ook met andere hoofdstukken. Zo ontstaat een eigen samenvattingen boek, waarin de structuur en samenhang tussen materiaal duidelijk wordt.