Moderne didactische inzichten

Moderne didactische inzichten

Focus op conceptueel begrip
In de wereld van digitalisering zien we de trend dat het steeds meer nodig is om ook conceptueel begrip aan te leren. De computer zal immers veel van het rekenwerk van ons overnemen. Dat betekent dat je later met veel ingewikkelder wiskunde in aanraking komt dan in het verleden, want er is veel meer toegankelijk.
En om die computer zinvol in te zetten of ermee te werken heb je ook die conceptuele kennis nodig.

Wij doen dat door de wiskundige structuren en samenhang als uitgangspunt te nemen. Met leerlingen tot de essentie van de wiskunde te komen op zo’n manier dat ze het heel logisch vinden. Logisch hoe de wiskunde in elkaar zit én logisch dat die wiskunde er is.

Probleem oplossen
Het wordt ook steeds belangrijker dat leerlingen de wiskunde kunnen gebruiken om problemen op te lossen. Immers in de dagelijkse praktijk komt het niet in zulke mooie pakketjes als opgaven in een lesboek. Daarom is het zo belangrijk om de opgaven niet alleen in a,b,c op te delen, maar ook stof aan te bieden waar ze langer over na moeten denken en nog niet alles is voorgekauwd.

Visuele modellen
We gebruiken visuele denkmodellen waar van toepassing om het redeneren over de wiskunde te stimuleren en ondersteunen. Dit biedt verschillende voordelen:

    • Veel minder talig.
    • Zelf redeneren en dus conceptueel begrip ontwikkelen.
    • Dezelfde modellen voor dezelfde structuren, daarmee samenhang tussen de onderwerpen.