'The beautiful thing about learning is
that
no one can take it away from you.'
BB King

Home » VO » Studyflow-Taal » Flowtrainer

Flowtrainer; de achtergrond

Didactische opbouw: het viertakt model

Voor het ontwerp van de Flowtrainer hebben we het viertaktmodel gebruikt (Verhallen & Verhallen, 1994). Dit didactische model wordt vooral gebruikt bij woordenschatontwikkeling. Het idee hierachter is dat woorden niet meteen worden getraind die nog geen betekenis hebben voor de leerling, maar dat je begint met voorbewerken. Daarna ga je semantiseren en consolideren en uiteindelijk controleren.

Wat is de Taaltrainer?

Een beperkte woordenschat hindert een leerling zowel op school als in het dagelijks leven. Woordenschat vormt bovendien de basis voor tekstbegrip en leesvaardigheid. Om leerlingen met een beperkte woordenschat te ondersteunen is binnen Flowtrainer daarom de module Taaltrainer ontwikkeld.

In deze nieuwe oefenomgeving kunnen leerlingen expliciet woorden uit specifiek voor dit doel ontworpen woordenlijsten leren. De Schooltaalwoordenlijst is een bekende woordenlijst die bestaat uit 1600 algemene schooltaalwoorden die alle leerlingen van de onderbouw van het vmbo zouden moeten beheersen. De 1600 woorden in de Taaltrainer worden aangeboden in thema’s van ieder gemiddeld 50 woorden. We hebben de woorden op een doordachte manier geclusterd zodat we leerling en docent bij het aanleren van de woorden al meer context bieden. Dit heeft geresulteerd in 29 verschillende lijsten.

Opbouw van de Taaltrainer

De Taaltrainer maakt vanaf nu onderdeel uit van Studyflow-Taal. Je vindt het als aparte collectie in het lesmateriaal.

Je kan de lijsten op verschillende manieren inzetten. Je kan ze allemaal tegelijk vrijgeven, zodat leerlingen zelf kunnen bepalen welke woorden ze oefenen. Of je kan een specifieke selectie aan lijsten kiezen, die past bij de leerbehoefte van een individuele leerling of een klassikaal onderwerp kiezen en daar een spelvorm aan hangen.