Wiskunde in het VO

LOGISCH WISKUNDE

Veel leerlingen associëren wiskunde met woorden als “moeilijk”, “spannend”, “onbegrijpelijk” of “saai”. Dat vinden wij jammer, want wiskunde is een fantastisch vakgebied met steeds meer toepassingen in het dagelijks leven. Wiskundig inzicht is echt niet meer alleen voor wiskundigen of bèta’s. In het dagelijks leven komen we er vaker mee in aanraking dan dat we misschien zelf door hebben. Wiskunde zit vaak verborgen in veel diensten en producten. Je hebt daarom steeds vaker je eigen wiskundige vaardigheden nodig, zoals bij het regelen van financiële zaken, het werken met computerprogramma’s, bij het sporten of bij het interpreteren van nieuwsberichten. Een goede wiskundebasis is dus noodzakelijk. 

Een deel van de leerlingen heeft helaas minder positieve ervaringen met rekenen en wiskunde. Voor hen is het belangrijk om de angst voor het vak weg te nemen en ze weer zelfvertrouwen te geven. Leerlingen die vooruitlopen met wiskunde willen juist uitgedaagd worden, zodat zij door kunnen groeien. Logisch wiskunde bereikt dit beiden door de basis te leggen voor het écht begrijpen van de verbanden binnen de wiskunde en daarop voort te bouwen. Het is een complete methode die naadloos aansluit op het basisonderwijs en flexibel in te zetten is om op die manier aan te sluiten bij de behoefte van verschillende soorten leerlingen.

Wat Logisch Wiskunde biedt:

Balans tussen digitaal en papier

Een digitale methode heeft veel voordelen. Zo kan je de leerlingen op de voet volgen en kan je het lesmateriaal arrangeren zoals jij dat wilt. Met sommige onderwerpen is het werken op papier echter meer geschikt. Het gaat dan om het gebruik van wiskundige hulpmiddelen zoals een passer of een geodriehoek, maar ook bij probleemoplossen, algebra en bij analyse kan het werken op papier het begrip van de leerlingen vergroten. Wij kiezen er daarom voor om het beste van beide werelden te bundelen in onze methode.

Heldere organisatiestructuur vol keuzemogelijkheden

De heldere structuur van de methode zorgt ervoor dat je als docent een goede basislijn hebt. Binnen die structuur heb je de mogelijkheid om de methode op allerlei manieren eigen te maken en aan te sluiten bij jouw specifieke context. Zo kan je ervoor kiezen om extra keuzelessen toe te voegen, bepaalde onderwerpen extra te herhalen en heb je de mogelijkheid om te differentiëren.

Sterke basis

Logisch Wiskunde laat leerlingen de kern van de wiskunde begrijpen. Aan de hand van heldere visuele modellen leren zij de onderliggende structuren te begrijpen en te herkennen. Zo ontstaat er een grote samenhang tussen de verschillende onderwerpen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen een sterke basis leggen om wiskunde te gebruiken in andere vakken en het dagelijks leven.

Kritisch wiskundig denken

Om wiskunde functioneel te kunnen gebruiken is er meer nodig dan alleen de beheersing van de kennis en vaardigheden. De huidige maatschappij vraagt om een bepaalde mate van kritisch wiskundig denken. In de methode speelt deze manier van denken daarom een belangrijke rol. Het is een basishouding waar je niet vroeg genoeg mee kan beginnen. We werken hier daarom op verschillende manieren aan. Zo vind je dit terug in de didactiek van de uitleg, de keuzeopdrachten (waar leerlingen een hele les met één opgave bezig zijn en actief problemen proberen op te lossen) en in de aandacht voor het verwerken van numerieke informatie. Leerlingen leren zo op een natuurlijke manier kritischer naar problemen te kijken. 

Ontwikkeling Logisch Wiskunde

Op dit moment zitten wij midden in de ontwikkeling van Logisch Wiskunde. Aankomend schooljaar 2020/2021 is het eerste leerjaar voor het vmbo beschikbaar. In de aankomende jaren zullen ook de drie volgende leerjaren ontwikkeld worden. Ook voor de havo en het vwo zal binnenkort het eerste leerjaar verschijnen.

Wil je op de hoogte blijven en meer te weten komen over Logisch Wiskunde? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Logisch Rekenen

Anderen bekeken ook:

Ben je benieuwd Proeflicenties

Vanaf volgend schooljaar werken al onze methodes op ons nieuwe platform Spark

Ontdek de voordelen van Spark