Samen werken aan de basis van rekenen en taal

Samen het onderwijs een stap verder brengen, daar gaan we voor!
En dat begint bij de basis: rekenen en taal zijn essentieel voor succes in vervolgonderwijs, maatschappij en werk.
Wij werken daarom iedere dag aan betere leermiddelen voor rekenen en taal.

Leermiddelen voor taal en rekenen

Vanuit ons persoonlijk contact met docenten, studenten en leerlingen uit het voortgezet en beroepsonderwijs weten we wat hiervoor nodig is.
Samen met onze reken- en taalexperts zetten we ons in om leermiddelen te ontwikkelen die inspirerend en betekenisvol zijn en docenten ondersteunen in hun dagelijkse praktijk.

Logisch
Rekenen

Logisch
Rekenen –
MBO

Studyflow-
Taal

Studyflow-
Taal –
MBO

Ervaringen

Rekenen met themaprojecten in het MBO: docenten en studenten vertellen!

“Ik vind dat Studyflow mij goed voorbereid op de toekomst, omdat het onderwerpen bespreekt die je later nodig hebt, zoals het berekenen van reistijden, loonstroken en vakantiegeld”
– student Marc – ROC van Amsterdam

“De combinatie van generiek met de themalessen maakt de studenten enthousiast. Als ik de cijfers van nu vergelijk met voorgaande jaren, dan zie ik duidelijk een groei.”
– Olga Bijlhout – ROC van Flevoland

“Doordat ik met de thema’s het rekenen heel praktisch en functioneel kan inzetten, merk ik dat ook voor mijzelf het onderwijs plezier is toegenomen. Rekenen is niet meer iets wat ik erbij doe, maar waar ik nu ook echt naar uitkijk om het aan mijn studenten aan te bieden.”
– Zaen Rehman – ROC van Amsterdam