Blog

Welkom op het Studyflow blog. Lees interessante artikelen over nieuwe producten, onze didactische visie of actualiteiten. Filter per categorie of kies één van de artikelen hieronder.

Update rekenen in het MBO

Update rekenen in het MBO

In 2019 werd bekend dat de centrale rekentoets in het MBO zou verdwijnen. Sindsdien werkt de MBO-raad samen met o.a. het OCW aan het herzien van de MBO rekenaanpak. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten die afgelopen periode bekend zijn geworden.

Let op: onderaan deze post hebben we een update geschreven met het laatste nieuws (25-06)

Read More

De Leerput

De leerput

Stel je voor: Rumoer in de klas, leerlingen druk met elkaar aan het kletsen en andere kinderen met verwarring op hun gezicht. Wordt hier wel geleerd? Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet een gewenste situatie. Maar wat nu als deze leerlingen druk aan het redeneren zijn met elkaar over een vakinhoudelijke vraag? En als ze hun verwarring gebruiken om antwoorden te vinden?

Dat is precies wat James Nottingham voorstelt met zijn ‘Learning Pit’.

Read More

Wat verandert er met Spark?

Wat verandert er met Spark?

Wat verandert er met Spark?

Komend schooljaar zullen de Studyflow methoden aangeboden worden op het platform Spark. Dat brengt opwindende vernieuwingen met zich mee!

We hebben een overzicht gemaakt van de functionaliteiten van het huidige platform, en Spark. Zo weet je precies wat je kan verwachten.

Read More

Beleidsadvies Rekenen VO

Belang van reken

Het rekenen heeft afgelopen jaren veel beleidswijzigingen meegemaakt, maar een ding is in die hele periode niet veranderd: Het belang van goede rekenvaardigheden.

Naast alle beleidswijzigingen is de instroom en behoefte per niveau erg verschillend. We hebben daarom een advies geschreven hoe je het rekenen in de huidige situatie zou kunnen organiseren.

N.B. dit is een algemeen advies, iedere school en onderwijs context is anders. Wil je graag een op maat advies? Neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee.

Read More

Belang van Rekenen

Belang van reken

Nu de rekentoets definitief is afgeschaft, staan scholen voor de vraag: “Hoe nu verder?” Aan de ene kant valt de verplichting van het toetsen weg, aan de andere kant blijft de verplichting om de rekenkennis op peil te houden. Het Ministerie van OC&W, de
Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) en Platform Rekenonderwijs VO (PReVO) zijn het er over eens; het is belangrijk om te zorgen dat alle leerlingen voldoende rekenvaardig zijn. Waarom eigenlijk?

Read More

Logisch Wiskunde – Algebra

“Dat is toch logisch!”

Wij hopen dat leerlingen dat zeggen over de wiskunde die ze leren. Een wiskunde methode waarbij leerlingen zelf mogen, zelfs moeten, denken maakt volgens ons een goede methode. De wiskunde moet voor hen logisch worden. Logisch hoe het in elkaar zit én logisch dat bepaalde wiskunde bestaat. Zo krijgen ze het volste vertrouwen in hun eigen denken.

Read More