NPO-gelden inzetten voor rekenen in het VO

Van alle kinderen die de basisschool verlaten heeft ruim 20 procent niet het gewenste rekenniveau. Zoals bekend zijn de corona pandemie en het lerarentekort de belangrijkste oorzaken. In 2021 is daarom het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gestart. Na het rapport van de Onderwijsinspectie van april 2023 heeft het kabinet besloten om het NPO met nog eens twee jaar te verlengen om met name de basis − lezen, schrijven en rekenen − te versterken. Als school heb je verschillende mogelijkheden om je budget te besteden, bijvoorbeeld met de aanschaf van ‘aanvullende leermiddelen’. Met behulp van de schoolscan breng je vertragingen en behoeften in kaart. Van daaruit formuleer je je doelen voor komend schooljaar en kies je uit de menukaart de interventies die het beste bij de situatie passen.

Logisch Rekenen – VO als interventie

Ook Logisch Rekenen – VO kan je inzetten als interventie op het Voortgezet Onderwijs (NPO) voor leerlingen zonder wiskunde of voor leerlingen mét wiskunde als extra oefening voor hen die dat nodig hebben. Logisch Rekenen – VO biedt een rekenmethode die elke leerling naar het gewenste eindniveau brengt, aangepast aan de behoefte van de leerling. Zo bepaal je bijvoorbeeld met de instaptoetsen in Logisch Rekenen − VO makkelijk vooraf het niveau van al je leerlingen en krijg je inzicht waar de eventuele hiaten zitten. Op basis hiervan kan je onderwerpen klaarzetten of vrijstellingen geven voor de onderdelen die door de leerling(en) al voldoende beheerst worden. De oefenstof van Logisch Rekenen – VO is adaptief; iedere paragraaf is opgebouwd uit leerstappen. Je leerlingen oefenen binnen elke stap tot het onderwerp wordt beheerst en krijgen bij elke opgave direct feedback met gerichte uitleg, waardoor begrip ontstaat. Bekijk in het overzichtelijke voortgangsdashboard waar je leerlingen mee bezig zijn, wat ze hebben afgerond én waar ze een struikelblok ervaren. Doordat je inzicht hebt in de gegeven antwoorden van de leerlingen, kan je patronen herkennen en gerichte uitleg geven. Zo creëer je eenvoudig onderwijs op maat. De uitgebreide toetsingsmogelijkheden zorgen ervoor dat je de voortgang tussentijds kan meten. Met de niveautoetsen, die ook als schoolexamen ingezet kunnen worden, toets je het eindniveau van de leerlingen op 1F, 2A, 2F of 3F niveau. Wil je de NPO-gelden van je school zinvol besteden? Met de rekenmethode Logisch Rekenen – VO werken je leerlingen vanaf elk startniveau naar het gewenste eindniveau (2F of 3F). Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseurs via 020 – 261 18 99 of support@studyflow.nl.