Dé rekenmethode voor het VO

Of het nu voor vmbo, havo of vwo is, met de rekenmethode Logisch Rekenen werken je leerlingen vanaf elk startniveau naar het gewenste eindniveau (2A, 2F of 3F).

Hoe? De uitgebalanceerde rekendidactiek zorgt er voor dat leerlingen vol vertrouwen leren rekenen en deze kennis ook in andere schoolvakken kunnen gebruiken. Het lesmateriaal van Logisch Rekenen is adaptief, leerlingen oefenen dus alleen wat echt nodig is.

Dat, samen met de gaming elementen, motiveert leerlingen optimaal om belangrijke rekenvaardigheden te trainen.

Waarom Logisch Rekenen

  • Een rekenmethode met beproefde didactiek die bijdraagt aan écht begrip.
  • Beste aansluiting Primair Onderwijs en vervolgonderwijs (MBO).
  • Differentiëren: voor elke leerling een passende leerlijn.
  • Overzichtelijk leerlingvolgsysteem voor inzicht in elke leerling.

Rekenmethode Logisch Rekenen: de beste aansluiting op Primair Onderwijs

Achterstanden en misconcepten op rekenen ontstaan vaak in het Primair Onderwijs. Om een goede aansluiting tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs te realiseren werken we intensief samen met mensen uit het PO. Daarnaast baseren wij ons bij onze rekenmethode op wetenschappelijk onderzoek en pakken we problemen aan niet alleen door te herhalen, maar juist door te kijken naar onderliggende begripsvorming.

Differentiëren: voor elke leerling een passende leerlijn

Als volledige rekenmethode bieden we verschillende leerlijnen aan die leerlingen naar de eindniveaus 2A, 2F en 3F toe laten werken. Leerlingen kunnen zo op het voor hen passende niveau aan de slag gaan. Het voordeel van Logisch Rekenen is dat je makkelijk kunt schakelen tussen leerlijnen. Dus elke leerling kan altijd werken op het niveau dat past, zelfs als dit per hoofdstuk anders is.

Logisch Rekenen: adaptief oefenen

De oefenstof van Logisch Rekenen is adaptief, omdat iedere paragraaf is opgebouwd uit leerstappen. Het stappensysteem gaat uit van oefenen tot beheersing. Leerlingen krijgen directe feedback met gerichte uitleg, waardoor begrip ontstaat. Dankzij het slimme algoritme worden er altijd zoveel nieuwe opgaven aangereikt als een leerling nodig heeft om tot beheersing te komen. Hoever leerlingen zijn, waar hiaten zitten en waarvoor ze vrijstellingen hebben gekregen, kan je makkelijk volgen in ons overzichtelijke leerlingvolgsysteem.

Logisch Rekenen heeft uitgebreid aanbod toetsen

Wil je toetsen? Dan zijn er met Logisch Rekenen uitgebreide toetsmogelijkheden. De instaptoets biedt inzicht in het niveau van een leerling. Voor kennistoetsen geven de mogelijkheid om een leerling bij succesvolle afronding het hoofdstuk te laten overslaan. Met de Logisch Rekenen methodetoetsen kun je de voortgang per hoofdstuk of over verschillende hoofdstukken heen monitoren. Deze genereren cijfers voor het rapport. Om te zien of een leerling een bepaald niveau heeft behaald neem je niveautoetsen af op niveau 1F, 2A, 2F en 3F. En voor de leerlingen die geen wiskunde in het eindexamenpakket hebben stel je een rekenen-SE samen.