Prijzen en bestellen schooljaar ’23-’24 voor VO-scholen

Hier vind je de prijzen en bestelmogelijkheden voor onze reken- en taalmethode en Spark Plus.

Scholen kunnen op 2 manieren de licenties bestellen. De wijze waarop bestellen, betalen en leveren is geregeld wijkt van elkaar af.

Bestellen via de distributeur

Licenties voor reken- of taalmethodes kunnen centraal aangekocht worden via de distributeurs. Wij werken samen met onder meer Iddink, VanDijk en OsingadeJong. Na aankoop zorgt de distributeur voor het installeren van de ELO zodat leerlingen eenvoudig bij hun lesmateriaal kunnen. Houd er rekening mee dat distributeurs/leveranciers afwijkende prijzen kunnen hanteren.

Bestellen bij Studyflow

Als school kun je ook rechtstreeks bij ons bestellen. Bij een rechtstreekse bestelling is het mogelijk een contract aan te gaan voor meerdere jaren. Bij een contract voor meerdere jaren krijg je korting op de licentieprijs per leerling

Prijzen

Logisch Rekenen

Studyflow-Taal

Spark Plus

  • Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.
  • De prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten.
  • De prijzen zijn per licentie per schooljaar.
  • Je kan altijd extra accounts aanmaken gedurende het schooljaar zonder bestelling, deze worden nagefactureerd.
  • Meerjarencontracten kunnen in één keer of per jaar betaald worden (niet via distributeurs).
  • Licenties zijn per schooljaar aan leerlingen toe te wijzen.
  • Inloggen met e-mailadres en wachtwoord of via ELO.
  • Onze docentenlicenties zijn gratis, deze hoeven niet op het bestelformulier aangegeven te worden.

LET OP
Inloggen via de ELO/ Kennisnet Entree betekent dat er vooraf een ARP overeenkomst getekend moet zijn of digitale goedkeuring moet zijn gegeven voor uitwisseling van mailadres en nlEduPersonRealId.