Prijzen en bestellen voor schooljaar ’24-’25

Hier vind je de prijzen en bestelmogelijkheden voor VO scholen voor onze reken- en taalmethode en Spark Plus.

Scholen kunnen op twee manieren de licenties bestellen. De betaalwijze en levering van de licenties wijkt daarin van elkaar af.

Manier 1: Bestellen via de distributeur

Licenties voor onze reken- en taalmethode kunnen centraal aangekocht worden via de distributeur. Distributeurs waarmee wij samenwerken zijn o.a. Iddink, VanDijk en OsingadeJong.
Na aankoop zorgt de distributeur voor het inregelen van de ELO, zodat leerlingen via een single sign on bij hun lesmateriaal kunnen.
Houd er rekening mee dat distributeurs afwijkende prijzen kunnen hanteren.

Manier 2: Bestellen bij Studyflow

Als school kun je ook rechtstreeks bij ons bestellen via dit online bestelformulier.
Bij een rechtstreekse bestelling is het mogelijk om een meerjarig contract aan te gaan, waardoor je korting krijgt op de licentieprijs per leerling.
Het aantal bestelde meerjarenlicenties zijn per schooljaar aan leerlingen toe te wijzen.

Rechtstreekse bestellingen voor schooljaar ’24-’25 kunnen vanaf mei via ons online bestelformulier gedaan worden.

Prijzen

Logisch Rekenen

Studyflow-Taal

Spark Plus

Goed om te weten

  • Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten.
  • De prijzen zijn per licentie per schooljaar.
  • Je kunt gedurende het schooljaar altijd extra licenties aanmaken zonder extra bestelling. Deze licenties worden middels een na-facturatie tegen de contractprijs verrekend.
  • Meerjarencontracten kunnen in één keer of per jaar betaald worden.
  • Docentlicenties zijn gratis en hoeven niet op het bestelformulier aangegeven te worden.
  • Voor inloggen via de ELO moet vooraf digitale goedkeuring aan Kennisnet Entree gegeven zijn voor uitwisseling van e-mailadres en nlEduPersonRealId.