• De rekenmethode van Studyflow:

 • Rekenen als oplossing

  Studyflow laat zien dat rekenen in het dagelijks leven helpt om oplossingen te vinden of sneller tot inzicht te komen. Zo wordt rekenvaardigheid een instrument dat leerlingen graag gebruiken omdat het hun leren en denken vergemakkelijkt.

 • Visueel

  Een afbeelding biedt vaak de kortste weg naar begrip. Door bepaalde kernconcepten visueel te herhalen zien leerlingen de samenhang en groeit het abstractievermogen.

 • Structuur & samenhang

  Met modellen of schema’s komt de structuur aan de basis van het rekenen tot leven. Door samenhang expliciet te maken ontdekken leerlingen dat rekenen niet een betekenisloze set van onderdelen is, maar een betekenisvol geheel.

 • Authentieke context

  Onze lesmethode sluit aan bij de belevingswereld van de leerling, en laat daarmee zien dat rekenen in het midden van de samenleving staat. Door het gebruik van authentieke contexten bereiden leerlingen zich voor op transfer naar andere vakken.

 • Actief leren

  Studyflow betrekt leerlingen actief bij het leren. Zo worden ze op allerlei manieren aangespoord om zelf over de stof na te denken. Door inzicht te bieden in het eigen leerproces, krijgen ze hier ook verantwoordelijkheid over.


“Wij willen leerlingen ècht leren rekenen”

Geeke Bruin-Muurling
hoofd-auteur rekenen

Studyflow - Rekenen is ontwikkeld door een team van ervaren auteurs onder leiding van Geeke Bruin-Muurling. Zij studeerde Toegepaste Wiskunde aan de TU Delft en heeft als cryptograaf in het bedrijfsleven gewerkt. Geeke gaf les als eerstegraadsdocent in het voortgezet onderwijs en heeft een promotie onderzoek verricht naar de aansluiting tussen de basisschool en middelbare school voor Rekenen & Wiskunde.

 • Rekenmethode voor alle instap- en eindniveaus
 • Inzicht in de vorderingen van leerlingen
 • Gratis gebruikerstraining op school
 • Snelle en bereikbare support

Advies en proeflicenties