Prijzen en bestellen voor schooljaar ’24-’25

Hier vind je de prijzen en bestelmogelijkheden voor onze reken- en taalmethode en Spark Plus.

Bestellen voor studenten

Indien studenten zelf hun licentie bestellen, kunnen zij terecht bij één van de schoolboekhandels waarmee wij samenwerken. Dit zijn onder andere MBOwebshop, Studieboekwinkel.nl en Ilge Management Subscription.
Studenten kunnen niet rechtstreeks bij ons bestellen.

Bestellen door school

Als school kun je rechtstreeks bij ons licenties inkopen voor je studenten. De facturatie en het uitdelen van de licenties verloopt dan via school.
Het uitdelen van de licenties/het aanmaken van de accounts kan op twee manieren:

  • Schooljaar- of maandlicenties met een centrale startdatum worden via een import van studentgegevens aan de student gekoppeld.
  • Maandlicenties waarbij de startdatum variabel is, kunnen via activatiecodes gekoppeld worden aan de studenten.

Rechtstreekse bestellingen voor schooljaar ’24-’25 kunnen vanaf mei via ons online bestelformulier gedaan worden.

Prijzen

Digitale schooljaarlicentie Logisch Rekenen – MBO

Digitale ‘maand’ licentie Logisch Rekenen – MBO

Leerwerkboek Logisch Rekenen – MBO

Overige producten

* Spark Plus Rekenen MBO kan alleen in combinatie met Logisch Rekenen MBO besteld worden.

Goed om te weten

  • Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van drukfouten.
  • Schooljaarlicenties sluiten altijd op 31-07 van het huidige schooljaar.
  • Bij boekleveringen worden de verzendkosten achteraf gefactureerd, deze staan niet op de bestelbevestiging.
  • Voor inloggen via de ELO moet vooraf digitale goedkeuring aan Kennisnet Entree gegeven zijn voor uitwisseling van e-mailadres en nlEduPersonRealId.
  • Docentlicenties zijn gratis en hoeven niet op het bestelformulier aangegeven te worden.